Thursday, October 15, 2009

A Proposal


I remember getting this proposal through text:


"We can never be at peace and happy here. Dalhin kita sa Australia, malayo dito sa 'Pinas. Delikado ka kasing maiwan dito. Ayaw ko maagaw ka. Dun ka lang, i'll work tapos hintayin mo lang ako sa love nest natin. Bubuhayin kita. Magiging happy tayo dun."My reaction: "LOL."