Sunday, April 17, 2011

Excuses...Excuses


Oo na. Tama kayo. I am long on excuses and short on writing new posts.

Naging busy sa career. May kinareer din. Medyo nadistract sa maraming bagay. Medyo nakalimutan ko na nga ang blog na ito. Pasensya.

Gusto ko na ulit magkwento. Maraming kwento. Kailangan lang ng will power para maisulat ko ang mga ito. Sige, susubukan kong ikwento ang lahat.

Lahat.

No comments: