Tuesday, August 26, 2008

Tunay(para kay Crabcake)


Sa tunay na nag-iibigan,
walang dapat paalam.

Walang pagkalas,
walang paglisan.

Sa tunay na umiibig,
walang dapat pumipigil.

Walang lihim,
walang kinikimkim.

Sa tunay na pagmamahalan,
walang dapat mamagitan.

Walang karamdaman,
walang kamatayan.

Maging
ang
kamatayan.

No comments: