Thursday, September 24, 2009

Falling Tree


Noong college, sa Philo class, laging itinatanong kung ano ang tunog ng pagbagsak ng puno sa kagubatan kung wala naman tao sa gubat at nakarinig nito?


May saysay ba ang blog na ito kung wala naman nagbabasa?


Sana may bumasa at may ma-touch ito.

1 comment:

Kryptonite User said...

Idol! Ako nadinig ko na boses mo. Sa pamamagitan ng blog mo. ; )