Tuesday, July 15, 2008

TV Plug ng Buhay Ko


"Ano ang nasa dako pa roon...?
Bunga ng malikot na pag-iisip?
Likha ng balintataw
O halaw sa daigdig ng kababalaghan?
Di kayang ipaliwanag,
Ngunit alam mong nagaganap. (Aaaaaahhhhhh....)"

If my life were a TV show, I'd borrow the opening credits of Pinoy Thriller for my plug. Nah, my life is not a horror show. I've just done a lot of horrific, horrible things... I've fallen madly in love a lot of times. That brought out the monster in me. I was never sane. Was always mad. On hindsight, I realize love is insane. A mad experience. To paraphrase My Favorite Bitch, what would be the point of falling in love sanely?

Tama siya.

Kakabaliw talaga ang pag-ibig.
Masarap na masakit.
Madali na mahirap.
Tama ngunit mali pala.
Mali subalit tama rin naman.
Mabuti pero masama rin.
Di talaga tama pero pinipilit na itama.
Nakamamatay pero alam mong ito lamang ang surest sign na patuloy kang nabubuhay sa mundong ibabaw na ito.

Pag-ibig,
pag-ibig,
pag-ibig.
Hay.

Horror? Di kaya.
Soap ito.

No comments: